Đèn đường led VINALED

Đèn đường led VINALED

Đèn đường led VINALED Đèn đường led VINALED
Tìm kiếm
Giỏ hàng Đăng nhập
Trang chủ Camera Giám sát Thiết bị viễn thông Thiết bị máy văn phòng Báo cháy và Chống trộm kiểm soát ra vào
Thiết bị mạng máy tính Intercom và chuông cửa Thiết bị chống sét Thiết bị nghành bán lẻ Thiết bị ngân hàng Đèn Led VINALED
Liên kết website
HỘI VIÊN QUẢNG CÁO
Hiển thị Số SP hiển thị Sắp xếp
Tiền tệ
  GROUP  1
   Danh sách sản phẩm
Đèn đường LED 52W-Mẫu A
Đèn đường LED 52W-Mẫu A   3,260,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 52W ±5%.  Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°.  Điện áp ngõ vào: 85-265VAC.  Dòng điện tiêu thụ: 410mA ±2%. K ích thước: L500xW214x80mm xΦ53mm

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 30W-F
Đèn đường LED 30W-F   4,271,000 VND hoặc rẻ hơn

  Công suất tiêu thụ: 30W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:160mA ±2%.  Kích thước: L423xW292x98mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 80W-Mẫu A
Đèn đường LED 80W-Mẫu A   4,345,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 80W ±1%.  Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:   380mA ±3%. K ích thước: L720xW280x100mm xΦ65mm

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 100W-Mẫu A
Đèn đường LED 100W-Mẫu A   4,870,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 100W ±1%.  Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ: 466mA ±3%. K ích thước: L720xW280x100mm xΦ65mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 42W-D
Đèn đường LED 42W-D   4,904,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 42W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Dòng điện tiêu thụ:200mA ±2%.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Kích thước: L280xW275x125mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 56W-D
Đèn đường LED 56W-D   5,598,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ  : 56W ±1%.  Góc chiếu sáng:  Ngang: 155°, Dọc: 80°. D òng điện tiêu thụ:260mA ±2%.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Kích thước: L330xW275x25mm

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 60W-F
Đèn đường LED 60W-F   6,034,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ  : 60W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:280mA ±2%.  Kích thước:L495xW292x98mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 70W-D
Đèn đường LED 70W-D   6,272,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 70W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°. Đ iện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:330mA ±2%.  Kích thước: L375xW275x125mm. 

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 60W-Mẫu B
Đèn đường LED 60W-Mẫu B   6,599,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 60W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:273mA ±2%. K ích thước: L511xW315x204mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 120W-Mẫu A
Đèn đường LED 120W-Mẫu A   6,688,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 120W ±1%.  Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ: 560mA ±2%. K ích thước: L890xW340x100mm xΦ65mm

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 84W-D
Đèn đường LED 84W-D   6,906,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 84W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:390mA ±2%.  Kích thước: L420xW275x125mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 150W-Mẫu A
Đèn đường LED 150W-Mẫu A   7,129,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 150W ±1%.  Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:709mA ±2%. K ích thước: L890xW340x100mm xΦ65mm. 

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 98W-D
Đèn đường LED 98W-D   7,511,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 98W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:450mA ±2%.  Kích thước: L465xW275x125mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 90W-F
Đèn đường LED 90W-F   7,738,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 90W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:430mA ±2%.  Kích thước:L587xW292x98mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 90W-Mẫu B
Đèn đường LED 90W-Mẫu B   8,779,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ  : 90W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:417mA ±2%. K ích thước:L602xW315x204mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 120W-F
Đèn đường LED 120W-F   9,666,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 120W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Dòng điện tiêu thụ:557mA ±2%.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Kích thước:L679xW292x98mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 120W-Mẫu B
Đèn đường LED 120W-Mẫu B   10,760,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 120W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:560mA ±2%. K ích thước:L693xW315x204mm

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 150W-Mẫu B
Đèn đường LED 150W-Mẫu B   12,296,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ  :150W ±1%.  Góc chiếu sáng:    Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:712mA ±2%. K ích thước: L784xW315x204mm.

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 
Đèn đường LED 200W-Mẫu B
Đèn đường LED 200W-Mẫu B   14,516,000 VND hoặc rẻ hơn

Công suất tiêu thụ: 200W ±1%.  Góc chiếu sáng:   Ngang: 155°, Dọc: 80°.  Điện áp ngõ vào: 100-240VAC.  Dòng điện tiêu thụ:939mA ±2%. K ích thước:L875xW315x204mm

 Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 24 tháng Chi tiết >> 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0938 991 848
HỘI VIÊN QUẢNG CÁO
Địa Chỉ: 152/24 Thành Thái , Phường 12, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-8) 3 866 2789 - Fax :( 84-8 ) 3 864 9911 - Email: sales@phanphoihungphat.com

Copyright © 2007-2012 Hung Phat Company since 2002